Ngàm ống kính máy ảnh là gì?

Ngàm ống kính máy ảnh là gì?